Everything you love about coffee.

MANIJA d.o.o.
Ulica Vladimira Gotovca 45
42 000 Varaždin, Hrvatska
+ 385 97 656 2507
+ 385 99 445 0282
caffemanija@gmail.com
info@caffemanija.com
www.caffemanija.com

 

 

MBS: 070141993; MB: 4564928; OIB: 21484873954.

Društvo je upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

Temeljni kapital 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Direktor društva: Robert Družinić.

Žiro račun otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka; IBAN: HR5724020061100787497